Köszöntjük az xfit - készségközpontú fittségi tesztrendszer publikus felületén!

A Magyar Diáksport Szövetség az EFOP-3.2.10-16-2016-00001 azonosító számú, „Tehetséggondozás sport által” című kiemelt projekt keretein belül 2018 -ban kezdte meg az XFIT készségközpontú fittségmérési tesztrendszer és az azt támogató informatikai platform kidolgozását.

Az XFIT egy készségközpontú fittségi összetevők mérésére, azok változásának nyomon követésére és többszempontú (naptári és morfológiai életkor alapján történő) értékelésére kifejlesztett fittségi tesztrendszer. Az XFIT célja a sportban tehetséges tanulók felismerése és tehetségük kibontakoztatásának támogatása.

Az XFIT 5 fittségi profilja nyolc készségközpontú, azaz a sportteljesítményt befolyásoló fittségi tesztet és egyszerű antropometriai méréseket foglal magába. Az antropometriai mérések biológiai fejlettség meghatározásához szükségesek. Fittségi tesztjei között az állóképességet, az erőt, a gyorsaságot, illetve az agilitást mérő tesztek vannak. Az eredmények értékelése normatív úton, az azonos naptári, illetve biológiai életkorú fiatalok eredményihez viszonyítottan történik.

A XFIT-et támogató informatikai platform az eredmények profilonkénti, naptári és biológiai életkor szerinti értékelésére és az eredmények folyamatos nyomon követésére is lehetőséget biztosít.

XFIT – GYAKORI KÉRDÉSEK

1. Mi az XFIT célja?
Az XFIT a készségközpontú fittségi összetevők mérésére, azok változásának nyomon követésére és többszempontú (naptári és biológiai életkor alapján történő) értékelésére kifejlesztett, önkéntes fittségi tesztrendszer. Célja a tehetségfelismerés és tehetségfejlesztés támogatása az iskolai testnevelésben és diáksportban. Mindezt a tanulók biológia fejlettségi szintjéhez alkalmazkodó értékelési rendszer biztosítja, melyet online informatikai rendszer támogat. Az XFIT tesztrendszer azon szemléletmód átadását támogatja, melynek fókuszában a fejlesztési lehetőségek minden gyermek számára történő biztosítása és a rendszeres teljesítménymonitorozás áll, a lehető legtöbb sportban tehetséges gyermek megtalálása érdekében.
2. Mit mér az XFIT?
Az XFIT a sportteljesítmény és a motoros készségek fejlesztésében, fokozásában kiemelkedő szerepet játszó fittségi összetevőket (készségközpontú/teljesítményközpontú fittségi komponenseket) méri és értékeli.
3. Mit jelent a készségközpontú, teljesítményközpontú fittség?
A fittség összetevőit, azaz fittségi komponenseket 2 fő csoportba sorolhatjuk, melyek az egészségközpontú és a teljesítményközpontú (készségközpontú) fittségi komponensek. A teljesítményközpontú (készségközpontú) fittségi komponensek közé azokat az összetevőket soroljuk, melyek a sportteljesítmény és a motoros készségek fejlesztésében, fokozásában játszanak kiemelkedő szerepet. Bár a fenti komponensek megfelelő szintje hozzájárul az egészséges fizikai állapot fenntartásához is, elsődleges szerepük a különböző aktivitások minél jobb teljesítménnyel történő kivitelezésében van.
4. Milyen jellemzőkkel bír az XFIT?

Az XFIT:

 • Tudományosan megalapozott tesztrendszer, érvényes és megbízható teszteket foglal magába. Az eredmények értékelése egy országos reprezentatív kutatáson alapul.
 • A sportteljesítmény és a motoros készségek fejlesztésében, fokozásában kiemelt szerepet játszó (teljesítményközpontú) fittségi összetevéket méri és értékeli.
 • Értékelése normaorientált. A gyermekek teljesítményét egyrészt az azonos naptári, másrészt az azonos biológiai (morfológiai) életkorú gyermekek átlagértékeihez viszonyítja.
 • Lehetőséget biztosít a biológiai (morfológiai) életkor és a PHV (testmagasság növekedési csúcssebessége) becslésére is.
 • Az eredmények rögzítését, tárolását és értékelését felhasználóbarát online informatikai rendszer támogatja.
 • Egyszerű, minimális eszközigényű teszteket foglal magába.
5. Milyen tesztek alkotják a XFIT-et?

Az XFIT készségközpontú fittségi tesztrendszer öt fittségi profil mentén méri a fittségi állapotot, továbbá a biológiai életkor és a PHV időpontjának meghatározásához szükséges testméreteket.

Az egyes profilokhoz az alábbi tesztek tartoznak.

Biológiai fejlődési profil:

 • Testmagasság
 • Testtömeg
 • Testösszetétel (testzsír- és izomszázalék)
 • Ülőmagasság
 • Kézkerület
 • Alkarkerület
 • Vállszélesség

Aerobállóképesség-fejlődési profil:

 • 20 méteres ingafutás teszt
 • 1 mérföldes futóteszt

Anaerobállóképesség-fejlődési profil:

 • RAST teszt (Running-Based Anaerobic Sprint Test)

Erőfejlődési profil:

 • Többlépcsős alkartámasz teszt
 • Medicinlabda-lökés teszt
 • Hármasugrás páros lábbal teszt

Gyorsaság- és agilitásfejlődési profil:

 • 30 méteres sprint teszt
 • Illinois teszt
6. Milyen életkorú személyek számára javasolt a felmérés az XFIT-tel?
Az XFIT 10-19 éves tanulók teljesítményének értékeléséhez biztosít referencia adatokat.
7. Milyen eszközökre van szükség a XFIT lebonyolításához?

Az XFIT fejlesztése során olyan teszteknek a rendszerbe történő beillesztésére törekedünk, melyek eszközigénye kicsi. A tesztek felvételéhez az alábbiakra van szükség:

 • Falra szerelhető stadiométer (alternatíva: bármely más, hitelesített, testmagasság mérésére alkalmas eszköz)
 • Kalibrált személymérleg vagy BIA mérleg
 • Antropometriai mérőszalag
 • Rúdkörző vagy tolómérő a vállszélesség méréséhez (ezek hiányában antropometriai mérőszalag)
 • szék (vagy egyéb ülésre alkalmas eszköz)
 • hangfájl lejátszására alkalmas, hangszóróval ellátott digitális lejátszó (például CD-s magnó, laptop, telefon)
 • A 20 méteres/15 méteres ingafutás teszt hangfájlja adathordozón, hanghordozón
 • jelzőbóják
 • mérőszalag
 • stopperóra
 • vékony szivacs vagy polifoam/jógamatrac
 • 3 kg-os medicinlabda
8. Miben jelenik meg a XFIT újszerűsége?

Az XFIT a naptári és a becsült biológiai életkor, továbbá a testmagasság növekedési csúcssebességének, azaz a PHV becsült időpontjának tükrében biztosítja a lehetőséget a tanulók fittségi állapotának értékelésére és nyomon követésére.

A biológiai életkor morfológiai kor alapján történő becslése és az eredmények ennek tükrében való értelmezése által kiküszöbölhető, hogy a későn érő gyermeket esetenként tévesen „tehetségtelennek” a korán érő gyermeket pedig automatikusan tehetségesnek tituláljuk. A PHV időpontjának becslése segíti a gyermek fejlődésének hátterében álló tényezők megértését és az egyénre szabott edzéstervezést.

9. Mi a különbség a naptári és a biológiai életkor között?
A kronológiai (naptári) életkorral a születéstől egy adott időpontig (adatfelvételig) eltelt időtartamot fejezzük ki. Egy adott egyén aktuális testi fejlettségének megfelelő életkorát biológiai életkornak nevezzük. A morfológiai életkor a biológiai fejlettség becslésére használatos mutató. Becslése testméretek alapján történik. Kalkulálásához szükséges a kronológiai életkor (decimális években), a testmagasság (cm), a testtömeg (kg) és a Conrad-féle plasztikus index (vállszélesség, alkarkerület és kézkerület összegének) ismerete.
10. Mi az a PHV, mely mutatót az XFIT-tel becsülni tudunk?

A PHV, azaz a testmagasság növekedési csúcssebességének időpontja, a testi érettség leggyakrabban használt mutatója. A testmagasság növekedésének sebessége a különböző életszakaszokban eltérő. A gyermekkorból a serdülőkorba, pubertásba való átmenetet a növekedési ráta fokozódása jelzi. A növekedés sebességének ezt a gyorsulást nevezik serdülőkori növekedési lökésnek, ennek maximális sebessége, azaz a testmagasság növekedési csúcssebessége pedig a PHV.

A gyermekek sportjával foglalkozó szakemberek számára a PHV fogalmának ismerete és bekövetkezési időpontjának becslése több szempontból is fontos. Egyes motoros képességek spontán fejlődése illetve fejleszthetőségi potenciálja összefüggést mutat a PHV bekövetkezésének időpontjával. A PHV időpontjának ismerete ezért mind a gyermek által nyújtott teljesítmény reális értékeléséhez, mind pedig az adekvát edzéseszközök edzésmódszerek alkalmazásához és a terhelésösszetevő tényezők testi érettséghez való illesztéséhez is szükséges.

11. Hogyan értékeli az XFIT a fiatalok teszteredményeit?
Az XFIT tesztrendszer normaorientált értékelést követ. Újszerűsége, hogy nemcsak a naptári életkor, hanem az adott fiatal biológiai életkora alapján is értékeli az egyes teszteredményeket, ezáltal segít abban, hogy az átlaghoz képest lassabban vagy gyorsabban fejlődő tanulók tesztekben nyújtott teljesítményét tévesen gyengének (átlag alattinak) vagy kimagaslónak (átlag felettinek) ítéljük meg egy adott idpőntban.
12. Mit jelent a normaorientált értékelési mód?
A tesztekben elért eredményeket tudományos szempontból kétféle módszerrel értékelhetjük. Ez a két értékelési mód a normaorientált és a kritériumorientált értékelés. A normaorientált értékelés használata abban az esetben javasolt, ha célunk egy adott csoportba tartozó személyek teljesítményének összehasonlítása. A normaorientált értékelés lényege az, hogy egy adott tanulónak egy adott tesztben elért eredményét egy referenciacsoport (pl. a kortársak) eredményéhez, annak átlagértékéhez viszonyítjuk. Ez lehetővé teszi az eredmények rangsorolását, vagyis meghatározhatóvá válik, hogy a tanulók eredményei milyen helyet foglalnak el egymáshoz viszonyítva.
13. Mire alkalmas az XFIT?

Az XFIT megmutatja, hogy

 • egy adott gyermek az azonos naptári életkorú, illetve az azonos biológiai életkorú társaihoz viszonyítva milyen teljesítményre képes;
 • milyen a gyermek fejlettségi állapota és becsüli a PHV bekövetkezésének időpontját, mely befolyásolja a fejlesztés lehetőségeit, a felkészítés során alkalmazott módszereket;
 • milyen a gyermekek teljesítménye a biológiai fejlettségük (morfológiai életkor és PHV) tükrében;
 • az azonos naptári életkorú, illetve az azonos biológiai életkorú társaihoz viszonyítva, mely készségközpontú tesztekben teljesít a felső 10%-ban;
 • mely fittségi területen/területeken kiemelkedő a gyermek, ezáltal segítséget nyújthat a gyermek sportágválasztásához, orientálhatja azt;
 • a fittségi tesztekben nyújtott teljesítménye és biológiai fejlődése, a fejlődés üteme hosszú távon miként alakul.

Az XFIT

 • megteremti az alapot a későbbi sportági kiválasztó programok alkalmazásához.
 • csökkenti azon gyermekek számát, akik potenciálisan tehetségesek, a kiválasztó programok hiányosságaiból adódóan azonban idejekorán lemondanak róluk, és kiszelektálódnak a sportból.
 • támogatja a komplex szemléletmód elterjedését, melynek fókuszában a fejlesztési lehetőségek minden gyermek számára történő biztosítása és a rendszeres teljesítménymonitorozás áll, a lehető legtöbb tehetséges gyermek megtalálása érdekében.
14. Az XFIT eredmények alapján mely teljesítmény tekinthető kiemelkedőnek?
Az XFIT percentilis értékek megadásával értékel, mely értéket - tesztenként - pontszámmá alakít az informatikai rendszer. A percentilisértékek azt mutatják meg, hogy egy adott nemű és életkorú gyermek teljesítménye társaihoz viszonyítva milyennek értékelhető. Egy tesztben a 82. percentilisen teljesítő gyermek eredménye például azt jelenti, hogy a gyermekek 82%-ának teljesítménye az adott gyermek teljesítményénél alacsonyabb, és mindössze a gyermekek 18%-ának teljesítménye esik az adott gyermek teljesítménye fölé. A 90 percentilis fölötti teljesítmény az adott képesség/teszteredmény vonatkozásában kiemelkedőnek számít.
15. Hogyan tudok regisztrálni az XFIT informatikai rendszerbe?
Az XFIT informatikai rendszer a NETFIT® informatikai rendszer bázisán került kialakításra, ezért a regisztrációt a NETFIT® rendszerben szükséges elvégezni (https://www.netfit.eu/reg.php). A két rendszer az éjszaka folyamán szinkronizálódik, így a regisztrációt követő napon automatikusan jogosultságot kap az XFIT rendszer használatára. Amennyiben már létezik regisztrációja a NETFIT® rendszerben, nem szükséges új regisztrációt eszközölni, a NETFIT®ben használt felhasználónevével és jelszavával tudja használni az XFIT rendszert is, az xfit.mdsz.hu elérhetőségen.
16. Hogyan tudok eredményt rögzíteni az XFIT informatikai rendszerbe?

Az informatikai rendszer használatának a legfontosabb lépései az alábbiak szerint foglalhatók össze:

 1. Belépés/regisztráció
  • Az xfit.mdsz.hu oldalt megnyitva a NETFIT®-ben is használt felhasználónév és jelszó páros megadása után a Belépés gombra kattintva az XFIT informatikai rendszerbe jut
  • Amennyiben nincs NETFIT® regisztrációja lásd a Gyakori kérdések előző kérdése
 2. Iskola kiválasztása
  • Válassza ki a kezelni kívánt iskolát, majd kattintson a Csoport kezelése gombra
  • Amennyiben nem megfelelő iskola jelenik meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az MDSZ Ügyfélszolgálat munkatársaival
 3. Csoport létrehozása
  • A Csoportok menüpontban a Csoport létrehozása gomb segítségével, hozzon létre egy csoportot
 4. Sportolók, tanulók létrehozása
  • A létrehozott csoport mellett megjelenő Módosítás gombra kattintva hozzon létre sportolókat a Sportoló felvétele gomb segítségével
  • Az adatlapon az Azonosító mező Önnek segít a későbbiekben, az email cím megadása nem kötelező. Amennyiben az email címet megadja az XFIT rendszer automatikusan emailt küld a megadott email címre a tanulónak a belépési adataival, így meg tudják nézni a saját eredményeiket
 5. Mérési esemény hozzáadása
  • A csoporthoz az Esemény hozzáadása gomb segítségével mérési eseményeket tud hozzáadni, ahova a további lépésekben rögzíteni tudja az eredményeket
 6. Mérési eredmény rögzítése
  • A Mérés menüpontban rögzíthetők a mérési eredmények. Válassza ki a kezelni kívánt csoportot, szezont és mérési eseményt és töltse ki a lenyíló táblázatot.
 7. Lekérdezése
  • A Lekérdezések menüpontban érhetők el az informatikai rendszerből kinyerhető egyéni szintű riportok.
17. Mi mutat meg az XFIT informatikai rendszerében az eredmények alapján generált teljesítményiránytű?

A teljesítményiránytű, egy olyan sugárdiagram, amely egyes sugarain az egyes tesztekben nyújtott eredmények életkori átlaghoz viszonyított percentilisértékei (pontszámai) helyezkednek el. Amennyiben a morfológiai életkor becsléséhez szükséges méréseket elvégezzük, és az informatikai rendszerben rögzítjük, akkor a teljesítményiránytű a gyermek biológiai életkora és a naptári életkora alapján is értékeli az elért eredményeket. A diagram sugarain az egyes tesztek a készségközpontú fittségi profiloknak megfelelően, egymás mellett helyezkednek el. A teljesítményiránytűn ezért jól látszik, mely profilokban nyújt a gyermek kiemelkedő teljesítményt. A huzamosabb ideig fennálló, morfológiai életkor alapján kiemelkedő teljesítmény bizonyos profilokban útmutatásként szolgálhat a gyermek sportágcsoportválasztását illetően.

18. Hol találok bővebb információt az XFIT-ről?

A Magyar Diáksport Szövetség „Kézikönyv az XFIT készségközpontú fittségi tesztrendszer alkalmazásához” című kiadványában részletesen olvashat a tesztrendszerről, az egyes tesztek felvételének módszertanáról és az eredmények értékeléséről. A kiadvány ezen a linken keresztül ingyenesen letölthető.

19. Létezik-e oktatóvideó az XFIT alkalmazásához?

Igen, a Magyar Diáksport Szövetség youtube csatornáján megtalálja az egyes tesztekhez tartozó oktatóvideót és a tesztrendszerel elméleti alapjairól, célkitűzéséről is tájékoztatást kap. A videókat itt éri el.